Azon a napon, 1979. augusztus 16-án minden megváltoztott! Na jó, ezt így egy kissé túlzás kijelenteni, mert azért kellett egy kis idő, mire a Csillagok háborúja elért a fővárosból a legkisebb falvakba, amíg a 70 mm-es csodamozitól a mono csőmozikig meghódított minden talpalatnyi ter-met, de ez az időszak nem volt túl hosszú. Mire beköszöntött a karácsony, egy korosztály szinte egy emberként esküdött meg kis hazánkban is: a Star Wars a legklasszabb dolog a galaxisban! Ennyi volt, mindenki más mehet kapálni!
Mentek is, és közben az első rajongói generációt követte a második, harmadik, sokadik. A varázs pedig nem akart elmúlni. Minél többen csatlakoz-tak a hívek táborához, annál erősebb lett a messzi-messzi galaxis vonzereje. Vajon mi volt ennek a vonzerőnek a titka? Ebben a kis ország-ban, ahová egy-egy film több éves csúszással jutott el, úgy tudott minket megmozgatni, ahogyan egyetlen film sem korábban. (Később se nagyon.) Ja, és 40 évvel később még mindig itt vagyunk... Boldog szülinapot Csillagok háborúja!

A Rakéta Regényújság 1978 áprilisában egy négyoldalas anyagot közölt le a Csillagok háborújáról. Ez még önmagában talán nem volna nagy szám, de a korszakban később írodott cikkektől el-térően meglepően pontos és részletes leírást közöltek a filmről. A képanyagot tekintve persze ennyi idő után nem nehéz felfedezni, hogy az eredeti sajtóanyagot használták fel forrás-ként.
A jubileumi összeállí-tásunkban kiemelt helyet akartunk szen-telni ennek a négy oldalnak, hiszen ma-napság nemcsak a magyarok, de sok külföldi gyűjtő is a kedvencei közt emle-geti ezt a lapszámot.
>>>

Mit lehet ma kapni 4 (négy!) forintért? Hát legin-kább semmit, talán még levegőt sem. De 1979-ben ennyibe került az a filmmagazin, ami a ma-gyar premier hónapjában két oldalon adta hírül a Csillagok háborúja megérkezését.
A nyomtatott termékek, és főleg a magazinok gyűjtői persze ezt a lapszámot is örömmel csatol-ták a kollekciójukhoz, de ezért volt, akinek sokat kellett küzdenie egy ép példányért. Abban az időben nem az örökkévalóságnak szánták a nyomdatermékeket, és hát a meg
lehetősen silány alapanyagra nyomott Filmszem sem arra született, hogy évtizedekkel később is szórakoztassa a filmrajongókat. A hetvenes években ez nem volt követelmény, ahogy az sem, hogy az összeállítá-sok fabrikálói valamennyire képben legyenek az adott alkotásokkal...

>>>

Annak idején a mozi előterében vagy az utcára néző kiraka-taiban felbukkanó, az adott filmből vett jeleneteket ábrázoló fekete-fehér képek jelentették sokak számára az álmok netovábbját. Ez a korszak már letűnt, de a képek a mai napig is jelentős vonzerőt jelentenek a gyűjtők számára.

>>>

Manapság furcsa érzés olyan cikkeket olvasni, amikben George Lucas-t még fiatal, tehetséges és ambíciózus alkotóként jellemzik. És az is furcsa, ahogyan a közvélekedés a hetvenes-nyolcvanas évek fordu-lóján az amerikai filmgyártásra tekintett. Csak Hollywood van, és kész! Meg az elképesztően nagy, 30-40-50 millió dolláros kasszasikerek. Hol vagyunk már ettől a korszaktól!? Mindenesetre akkorban egy-egy 'elemző' írás szeretett ráfokuszálni olyan dolgokra, amikre szerintük érzékenyebben reagáltak az olvasók.

1978 januárjában az Ifjúsági Maga-zin nem kevesebbre válalkozott, mint egy cikkben végigvenni Hollywood hetvenes évek-beli sikereinek pénzügyi részét. Egy darabig hihetőnek tűnik az összegzés, aztán amikor kiderül, hogy a cikk szerzője a rendezők kilétével sincs tisztában, akkor felmerül a kérdés: vajon miért kellett ezt erőltetni?
Azért egy próbát - és néhány mosolyt - megér!

>>>

A Magyarország c. he-tilap a nevével ellen-tétben a külpolitikát preferálta, de emellett sokszor közölt színes írásokat a világ minden tájáról. Ennek köszön-hetően már jóval a hazai premier előtt foglalkozott az első Star Wars-filmmel. Egy lapszámon belül akár többször is!

>>>

Amikor egy regényből részletet közöl egy maga-zin, akkor azt két okból teheti: vagy fizetnek neki a reklámozásért, vagy szeretné az adott regényre felhívni a figyelmet. 1978-ban, a film magyaror-szági premierje előtti évben - és két és fél évvel a regényváltozat hazai megjelenése előtt - a Magyar Ifjúság megtette ezt. A hatás persze az illusztrá-cióként beszerkesztett képek és poszter ellenére nem érvényesült, ami nem is csoda, hiszen a filmet gyakorlatilag itthon nem ismerte senki.
Az 1980 őszén megjelent könyvváltozat aztán nálunk is hatalmas sikert aratott, akkorát, hogy három éven belül jöhetett a második kiadás. A kettő együtt összesen 280 ezer(!) példányban került a boltokba, és a mai napig ott van minden magára valamit is adó rajongó polcán.
Egy részlet erejéig térjünk vissza 1978-ba, abba az évbe, amikor az először olvashattunk bele magyar nyelven a könyvváltozatba.
>>>

John Williams az első Star Wars soundtrack albummal bebizonyí-totta, hogy a filmzene igenis sokkal több is lehet, mint egyszerű aláfestése a mozgó-képnek. Sokkal, de sokkal több!
>>>

A nyolcvanas években fontos gyűjtői forrást jelentettek a trafikok, ahol mázsaszámra je-lentek meg a nem túl 'legális' képsorozatok.
>>>


Ha vissza akarsz térni a jelenbe... >>>